Reguła “17 sekund” mówi, że jeżeli utrzymasz uwagę na danym temacie lub rzeczy lub stanie emocjonalnym przynajmniej siedemnaście sekund, to Prawo Przyciągania wkracza do akcji i podsyła Ci kolejną myśl lub stan emocjonalny, tożsamy z tym poprzednim. Masz więc siedemnaście sekund na rozmnożenie czegoś, co…